Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

rosses
8434 3287 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
rosses
7194 d101 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabadblood badblood
rosses
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood

April 15 2018

rosses
6443 ded6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainsanelife insanelife
rosses
rosses
7247 bdaf 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaavooid avooid
rosses
7082 d536 390
Reposted fromseaweed seaweed viaavooid avooid
rosses
7062 af4b 390
Reposted fromseaweed seaweed viaavooid avooid
rosses
7041 9aca 390
Reposted fromseaweed seaweed viaavooid avooid
rosses
6347 1ab1 390
Reposted fromproof proof viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
rosses
4636 1030 390
Reposted fromsarazation sarazation viamuviell muviell
rosses
0447 ad76 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamuviell muviell
4566 5053 390

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

rosses
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą.
— Taco Hemingway
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
rosses
2332 9d61 390
Reposted frompulperybka pulperybka vianoelya noelya
rosses
Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku.
— Albert Einstein
Reposted frometerycznie eterycznie viabadblood badblood
rosses
4634 b63b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
rosses
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl