Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

rosses
rosses
rosses
4874 fc4d 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viaoutofmyhead outofmyhead
5092 4008 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viamagolek22 magolek22
3777 1cea 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastarryeyed starryeyed
rosses
rosses
           
rosses
5809 9659 390
Reposted fromnezavisan nezavisan

February 17 2018

rosses
0881 13fc 390
Reposted fromtooskaa tooskaa vialaluna laluna
rosses
1693 fbf3 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialikek likek
rosses
rosses
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiała wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel "N@pisz do mnie"
Reposted fromkabooom kabooom viabadblood badblood
rosses
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabadblood badblood
rosses
4018 6679 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood

February 16 2018

rosses
1568 974f 390

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
rosses
2035 f3ab 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
My imagination functions much better when I don’t have to speak to people.
— Patricia Highsmith
(via introvertunites)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianezavisan nezavisan
rosses
2221 2cb7 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
rosses
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl