Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

rosses
7313 f599 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabeattman beattman
rosses
1715 7f5f 390
Reposted fromohwhat ohwhat viamyszkaminnie myszkaminnie
2830 edc4 390
Reposted fromunco unco viamoth-into-flame moth-into-flame
rosses
"(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli".
— Szopenhauer
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew
rosses
7192 0d7e 390
Reposted fromsolitaire solitaire viapassionative passionative
rosses
9335 b8e2 390

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
rosses
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
rosses
9338 a63b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
rosses
5136 82df 390
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica via12czerwca 12czerwca
rosses
5234 26a7 390
rosses
5232 a738 390
rosses
9442 bb22 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses

September 17 2017

rosses
2335 aa6e 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viasilence89 silence89
0165 d815 390
Reposted fromSkydelan Skydelan
rosses
2224 dbbd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaviajero viajero
rosses
0035 993e 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaviajero viajero
0513 0914 390
Reposted fromgenderlessautie genderlessautie viaatranta atranta
9776 3261 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialitka litka
rosses
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viacrambie crambie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl