Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

rosses
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
rosses
1149 e082 390
Reposted fromIriss Iriss vialaluna laluna

December 04 2017

6115 3619 390
Reposted frombun bun viaweruskowa weruskowa
3136 7d7f 390
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
rosses
me: *wants to meet new people, to date, to make friends and just to connect*
anxiety: oh sweetie
Reposted fromintotheblack intotheblack vianoelya noelya
rosses
Reposted frombluuu bluuu vianoelya noelya

December 03 2017

rosses
Każdy incydent narusza granice twojej wytrzymałości. Im częściej postanawiasz zostać, tym trudniej jest ci odejść następnym razem. W końcu zupełnie tracisz z oczu granicę swojej wytrzymałości, bo zaczynasz myśleć: wytrzymałam już pięć lat. Co znaczy pięć lat więcej?
rosses
5710 199c 390
Reposted fromdailylife dailylife viablackheartgirl blackheartgirl
rosses
rosses
0409 24d3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaundonee undonee
rosses
2382 39d4 390
Reposted fromfloe floe viablackheartgirl blackheartgirl
rosses
4782 a7dc 390
Reposted frommelodyjna melodyjna
rosses
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
rosses
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc vialaluna laluna
rosses

December 02 2017

rosses
1755 29d5 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viadivi divi
rosses
3011 b4db 390
Reposted from777727772 777727772 viaDeathlylost Deathlylost
rosses

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viadivi divi
7178 90a9 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapouler pouler
rosses
Reposted frombluuu bluuu viamaou666 maou666
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl