Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

rosses
Reposted frombluuu bluuu vianoelya noelya
4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous vialaluna laluna
rosses
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viaadaaa93 adaaa93

October 15 2018

rosses
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman vianiezwykla niezwykla
rosses
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoi zoi
rosses
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
rosses
4113 cd69 390
Reposted fromnyaako nyaako vialaluna laluna
rosses
7915 3c98 390
Reposted fromipo ipo vianoelya noelya

October 14 2018

rosses
rosses
4833 c904 390
Reposted fromunterland unterland viabadblood badblood
rosses
7997 075d 390
rosses
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
rosses
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianoelya noelya
rosses
Oczyszczam grzechy, które popełniłam w życiu.
— ....
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vialaluna laluna
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine vianoelya noelya
rosses

October 07 2018

rosses
rosses
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
rosses
7361 361c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaryjanejanis maryjanejanis
3819 bbaf 390

alecsgrg:

Furka Pass, Switzerland | ( by Marcel )
Reposted fromdivi divi viairefu irefu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl