Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

rosses
6090 1e92 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
6177 0833 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
0310 8755 390
Reposted fromolaosa olaosa viabadblood badblood
rosses
5322 ccac 390
Reposted fromseaweed seaweed viabadblood badblood
rosses
5879 99d7 390
rosses
7813 1241 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabadblood badblood
rosses

August 02 2018

3788 8fc0 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viabadblood badblood

July 22 2018

rosses
3043 2f7b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viablack-orphan black-orphan
rosses
9465 2ecd 390
top
Reposted fromsponzy sponzy viaperesekere peresekere
rosses
5281 b346 390
Reposted fromseaweed seaweed
rosses
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacziczi cziczi
rosses
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaambermoon ambermoon
rosses
5152 a0ef 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viabadblood badblood

July 21 2018

rosses
Tego w sobie nie znosiła - ciągłego wracania do wydarzeń z przeszłości i analizowania wszystkiego co jej umysł zdążył zapamiętać. Wiedziała, że czasem interpretacje mogą się nie zgadzać, ludzie robili pewne gesty z głupich nawyków.
— jakie to prawdziwe.
Reposted fromreniferowa reniferowa viaadaaa93 adaaa93
rosses
7353 18af 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
rosses
8482 68e5 390
rosses
2780 fa6b 390
Reposted fromnebthat nebthat viaadaaa93 adaaa93
rosses
Ona nie jest typem dziewczyny, która lubi opowiadać światu o tym jak się czuje.
— Garbage
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl