Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

rosses
7903 42ee 390
Reposted fromonlyman onlyman vialaluna laluna
9012 2f96 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaBetterDays BetterDays
rosses
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
rosses
6711 f5a0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
rosses
9926 d7c0 390
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaBetterDays BetterDays
rosses
4283 0832 390
Reposted fromkyte kyte viaadaaa93 adaaa93

August 04 2019

rosses
3860 4dcd 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viagreywolf greywolf
rosses
rosses
4487 3fa8 390
Reposted fromsaku saku viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
rosses
8870 e801 390
Reposted fromexistential existential viagingerglue gingerglue
rosses
4117 0d1d 390
Reposted fromsoftboi softboi
rosses
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz, a gdy się udaje boisz się, że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort via48hrs 48hrs
rosses
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
rosses
2151 0e44 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabadblood badblood
rosses
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viabadblood badblood
rosses
4556 fa7f 390
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood

August 03 2019

rosses
0417 0359 390
rosses
1440 d283 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianoelya noelya
rosses
9677 e9d0 390
Reposted fromRowena Rowena viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl