Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

There are times when I am convinced I am unfit for any human relationship.
— Franz Kafka, from  Letters To Felice (via violentwavesofemotion)
rosses
4582 3a82 390
rosses
rosses
0820 6e3a 390
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie vialaluna laluna
7390 ba8c 390

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial vianezavisan nezavisan
rosses
5198 491c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
rosses
1340 285a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

June 03 2018

0667 601b 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow vianezavisan nezavisan
rosses
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt vianezavisan nezavisan
0549 ccaa 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viajanealicejones janealicejones
rosses
rosses
4706 976f 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
rosses
5165 e7b4 390
Reposted fromevaaristo evaaristo vianezavisan nezavisan
rosses
0931 4450 390
Reposted fromscorpix scorpix viabadblood badblood
rosses
7579 d4c0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
1005 c624 390
Reposted fromkattrina kattrina viabadblood badblood
3380 5026 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood

May 28 2018

rosses
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard vianezavisan nezavisan

May 20 2018

rosses
Ale czy był szczęśliwy? Myślę, że nie. On nigdy nie czuł absolutu szczęścia. Zawsze w głębi nosił ból. Myślę, że po naszym rozstaniu, na siłę starając się być szczęśliwymi, oboje nosiliśmy ból na zawsze. Niczego sobie nie tłumaczyliśmy, milczeliśmy, tylko na siebie patrząc. W totalnej ciszy. Rozmawialiśmy oczami, tak jak wcześniej, gdy oczami kochaliśmy się, będąc między ludźmi. Widziałam, jak jego spojrzenie mówi do mnie: dlaczego tak się stało, dlaczego tak postąpiliśmy? Miał w oczach nieludzkie nieszczęście.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viabadblood badblood
rosses
7643 748d 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl