Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

rosses
Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.
— Federico Moccia
rosses
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viamadadream madadream
rosses
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabanshe banshe
rosses
A gdy serce Twe przytłoczy Myśl, że żyć nie warto, Z łez ocieraj cudze łzy, Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromataszka ataszka viabanshe banshe
rosses
1577 72cd 390
1767 48e7 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viastarryeyed starryeyed
rosses
rosses
rosses

perfectthewayyouarerightnow: Beautiful tiled trolley - Portugal

rosses
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahouda houda
rosses
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
9497 ee05 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
rosses
What’s the worst thing I’ve stolen? Probably little pieces of other people’s lives. Where I’ve either wasted their time or hurt them in some way. That’s the worst thing you can steal, the time of other people. You just can’t get that back.
— Chester Bennington
Reposted fromolewka olewka viaeternaljourney eternaljourney
rosses
9791 ffe8 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaapanas apanas
rosses
7311 b505 390
Reposted fromsassenach sassenach viasarkastyczna sarkastyczna
rosses
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi vianezavisan nezavisan
rosses
1308 ff3a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianoelya noelya
rosses
5718 51f2 390
Reposted frombialetulipany bialetulipany vianoelya noelya

July 25 2017

rosses
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to, czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście “ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo “te góry powinny być wyższe w  środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię “jego skóra powinna być bardziej różowa” albo “jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Joseph Zinker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl