Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

rosses
0992 f7e2 390
Reposted fromcountingme countingme vianoelya noelya
rosses
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan

July 15 2017

rosses
5454 481c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaizanna izanna
rosses
rosses
1407 67f3 390
Reposted fromoutline outline viamyszkaminnie myszkaminnie
8047 b8ff 390
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viapannakies pannakies
9783 b49a 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
rosses
Reposted fromgruetze gruetze viagabrynia gabrynia
rosses
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viaover-land over-land
rosses
rosses
3288 7c78 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
rosses
9331 b95b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
rosses
rosses
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianoquestions noquestions
rosses
8557 e0a1 390
Reposted frombrnnon brnnon viaviva-salvadore viva-salvadore
8322 cb73 390
rosses
rosses
To, co dobre nadejdzie z zaskoczenia, jak grom z jasnego nieba.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamykingdom mykingdom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl