Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

rosses
rosses
9651 9c2c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaangeliquee angeliquee
rosses
0597 cb81 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialaluna laluna
rosses
5622 e198 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoelya noelya
rosses
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianoelya noelya

July 18 2017

Proszę przytul mnie tak mocno jak boisz się kochać
— Bedoes (via ksiezniczka-z-bliznami0)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahope24 hope24
rosses
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
rosses
5147 351f 390
Reposted fromxempx xempx viaAmericanlover Americanlover
6851 e7a0 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
6850 0909 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
rosses
9946 77b0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialaluna laluna
rosses
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik vianoelya noelya

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin vianoelya noelya
rosses
6576 5782 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
rosses
5277 ec55 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
rosses
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
rosses
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezavisan nezavisan
rosses
1923 e777 390
Reposted fromSandora Sandora vianezavisan nezavisan
3684 69e6 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl