Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

rosses
3027 8fac 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaIriss Iriss

August 10 2017

rosses
0819 e618 390
rosses
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamessinhead messinhead
rosses
7647 7701 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
rosses
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viazyrafa zyrafa
rosses
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viazyrafa zyrafa
9163 243e 390
Reposted fromlaluna laluna
4079 c02e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
4069 4bf3 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
1175 fe07 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
9306 447a 390
Reposted fromambi-sex-trous ambi-sex-trous vialaluna laluna

August 07 2017

rosses
3632 123b 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakoloryzacja koloryzacja
rosses
9755 b9c8 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaadaaa93 adaaa93
rosses
0704 0f9a 390
Reposted fromscorpix scorpix vialaluna laluna

August 06 2017

rosses
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
rosses
7608 f6d1 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viacoeurina coeurina
rosses
3138 b6f6 390
Reposted fromgrejfrut grejfrut viajesuismadeleine jesuismadeleine
rosses
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
rosses
3628 7496 390
7053 da39 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl