Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

rosses
3437 227e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
rosses
rosses
9568 536d 390
Reposted fromverronique verronique viaslodziak slodziak
rosses
3972 4f91 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
rosses
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla Ciebie, a nie takim, które ktoś Ci zaplanował. 
— Piotr C.
Reposted fromlovvie lovvie viaBetterDays BetterDays

February 20 2020

rosses
1221 955c 390
Reposted frompiehus piehus viaSilentForest SilentForest
rosses
7255 1d0b 390
Reposted fromverronique verronique viaSilentForest SilentForest
rosses
Reposted fromshakeme shakeme vialove-in-vain love-in-vain
rosses
8829 6478 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreywolf greywolf
6601 90f8 390
rosses
7981 71d0 390
Reposted fromxawery xawery viawishyouwerehere wishyouwerehere
rosses
6577 7525 390
Edith Rewa Barrett
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viacarmenluna carmenluna
rosses
rosses
3546 2115 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaradaetyki radaetyki
rosses
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari
rosses
2737 c111 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoundaddicted soundaddicted
rosses
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadaaa93 adaaa93
rosses
1799 ea9e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoelya noelya

February 19 2020

rosses
rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl